VILKET LYCKAT ÅR!

VILKET LYCKAT ÅR!

T A C K 

Vad ni är bra! 

Vi fick ett diplom från Bröstcancerförbundet i fredags, tack vare er!

Vi är så glada och tacksamma över att vi tillsammans med er har bidragt med hela 11 880 kr till Bröstcancerförbundet under 2019, WOW! 

Stolta som vi är att vara partners med att donera en del av försäljningen från våra MAMA och CLAW-smycken med rosenkvarts. 

Stort tack för att ni tycker om våra smycken och vi är glada över att fortsätta vara en partner under 2020.

Extra stort tack till Malin som har bidragit till vårat samarbete och läs hennes egen historia om hur hon själv drabbades av bröstcancer.

Kvinna med stor silverring och ett stelt silverarmband. Woman with a big silver ring and a silver bracelet

Bröstcancerförbundet bidrar med så fantastiska initiativ och deras vision är att ingen ska drabbas.

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både forskning och medlemmar. För att nå deras vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar dom forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor.

Läs mer om Bröstcancerrapporten 2019 här.

Två stora silverringar med rosenkvarts. Two big silver rings with rose quartz
Hand med stor silverring. Hand with big silver ring
Många stora silversmycken, några med rosenkvarts. A lot of big silver jewellery, some with rose quartz

Kvinna med stor silverring och matchande örhängen. Woman with big silver ring and matching earrings.


Bröstcancerförbundets syfte och ändamål

Bröstcancerförbundets uppgift är att samordna våra föreningarnas insatser genom att verka för:

  • tidig upptäckt
  • bästa vid varje tidpunkt kända behandling och terapi
  • allas rätt till rehabilitering • god palliativ vård i rätt tid
  • psykosocialt stöd till drabbad och närstående
  • preventiva åtgärder • internationell samverkan

Ytterligare uppgifter inom organisationens ändamål är att driva frågor och genomföra:

  • opinionsbildning
  • informationsinsatser
  • utbildning
  • insamlingsverksamhet
  • anslag och bidrag till forskning, utveckling och stöd