Lite om naturliga ädelstenar

Hand med stora ringar och stora stenar; rosenkvarts, bergskristall, rökkvarts och onyx. Hand with big rings with big stones; rose quartz, crystal quartz, smokey quartz and onyx

Vi älskar stora silverringar med stora stenar!

Sen urminnes tider så har människan trott på stenarnas inre kraft och förmåga att bota sjukdomar och driva bort onda andar. Den äldsta kristallamuletten som hittats är ca 20,000 år gammal och det äldsta smycket är tillverkat av pärlor och är daterat till ca 100.000 år!

Oavsett om man tror på stenarnas inre kraft eller ej så är dom otroligt vackra, speciellt på ett smycke.

Vi använder naturliga ädelstenar i våra silversmycken som onyx, rosenkvarts, kristallkvarts, tigeröga, labradorit och rökkvarts. Förr kallades dessa stenar för halvädelstenar då man från kommersiellt håll ville särskilja dessa från ädelstenar som diamanter, rubiner, smaragder och safirer. Men begreppet halvädelstenar används mindre och mindre idag då dessa stenar kan betinga väldigt höga priser på marknaden i väldigt bra exemplar, och är även starkt efterfrågade. Någon exakt kategorisering mellan ädelstenar och halvädelstenar finns inte, och såväl geologer som gemologer anser därför att även halvädelstenar ska kallas ädelstenar, se Wikipedia. Men ibland kan värdet på en halvädelsten vara högre än på en ädelsten beroende på dispersion, glans och brytningsindex. Alla stenar är olika, även inom samma sort och ingen är den andra lik.
Oavsett vilket ord som används så är alla stenar mineraler, och visst är dom vackra!?

Vi vill betona att vi endast använder naturliga stenar med dess naturliga färg och inte infärgade stenar då dessa kan blekna med tiden. Naturliga stenar varierar i färg, speciellt rosenkvarts, rökkvarts och labradorit, men det är ju hela charmen med naturliga ädelstenar tycker vi!

Rosenkvarts

Naturlig oslipad rosenkvarts. Natural unpolished rose quartz.

Silverring med stor rosenkvarts, silver ring with big rose quartz


Rosenkvartsen varierar i olika nyanser av rosa och alla stenar är olika. Rosenkvartsen vi använder har slipats med facetter och blankpolerats så att du kan se alla färgtoner och det inre mönstret och strukturen. Rosenkvartsen är ofta massiv, matt och har ofta inre sprickor, ingen fara, det är helt naturligt och dom gillar vi mest då ljuset reflekterar extra fint i dessa stenar Den tillhör kvartsfamiljen och finns i stora mängder i Brasilien, Madagaskar, Thailand and USA. Se bilden ovanför med en naturlig. helt oslipad rosenkvarts. Se mer om CLAW silverring med rosenkvarts.

Rosenkvartsens betydelse

Rosenkvarts är kärlekens sten och energin är positiv och moderlig. Den ger lycka i relationer och även inre frid, den perfekta gåvan helt enkelt! Den sägs även skjuta upp åldrandet, fantastiskt va!?

Onyx

Stor silverring med stor onyx. Big silver ring with big onyx

Stor ring med härligt svart onyx. Big ring with gorgeous black onyx


Den tillhör också kvartsfamiljen och består av mineralet kalcedon. Stenen kommer i regel från Sydamerika men finns även i Indien. 

Onyx betyder ju just klo eller nagel på grekiska, därför har vi döpt familjen till CLAW då stenen omsluter och skyddas av just en klo. Enligt sägnen så skapades denna sten när Amor klippte av naglarna på Venus när hon låg och sov. Dom låg sen kvar utströdda på marken  och eftersom inga delar av en gudomlig varelse kan dö så förvandlades hennes naglar till just onyxer.

Onyxen används oftast blankpolerad i smycken men vi slipar den matt så den nästan ser ut som lakrits. Läs mer om silverringen CLAW med en stor mattslipad Onyx, se mer här.

Onyxens betydelse

Onyxen stabiliserar och skyddar dig från negativ energi, ger dig också styrka för att klara av stress, sorg och rädsla. Den hanterar även balansen mellan man och kvinna. Onyxen är även hälsans sten och förknippas även med intuition och instinkt.

Rökkvarts

Stor silverring med stor rökkvarts. Big silver ring with big smokey quartz
Naturlig rökkvarts. Natural smokey quartz


Rökkvartsen finns i olika bruna toner, från ljust brun till mörk brun, nästan svart ton som även kallas Morion. Det är en otroligt vacker sten och vi slipar den blank med fasetter så du kan se färgtonen tydligt och öven den inre strukturen. 

Rökkvartsen finns på många ställen i världen, men i stor skala speciellt i Brasilien och Alperna. 

Läs mer om silverringen CLAW med en stor Rökkvarts här.

Rökkvartsens betydelse

Rökkvartsen är en jordande sten och kan lösa negativ energi och tankar, bra mot depressioner.  Den är väldigt bra i avslappning och meditation ger dessutom klarhet och lycka i dina tankar. 


Kristallkvarts eller bergskristall


Naturlig bergskristall

Stor silverring med stor kristallkvarts. Big silver ring with big crystal quartz


Kvartsen kallas även för bergskristall och finns nästan överallt i världen, i Sverige hittar du den i norra delarna. Kvartsen har ingen färg, är helt genomskinlig och är en helt klar variant av mineralet kvarts. Namnet kommer från grekiskans krystallos och betyder is. Man trodde det var is då man hittade kvartsen på hög höjd i Alperna. Nedan en helt naturlig bergskristall, helt oslipad. 

Vi använder den blankpolerad och med facettslipning då den fångar ljuset och glittrar vackert, som is.

Stora silverringar med bergskristall, ser precis ut som is. Big silver rings with crystal quartz, looks like ice.

Läs mer om silverringen CLAW med en stor Kristallkvarts här.

Bergskristallens betydelse

Bergskristallen ger dig positiva och balanserade tankar och ser till att du sover gott.


Labradorit

Stor silverring med labradorit. Big silver ring with labradorite
Olika färgtoner av labradorit. Vaious colors of labradorite


Labradorit är en fältspadmineral och finns mest i Kanada men har också rapporterats in Norge och Finland, men också i mindre kvaniteter på andra ställen i världen. 

Läs mer om silverringen US, med labradorit i olika färgtoner och olika stenstorlekar, magiskt vacker speciellt i solen!

Labradoritens betydelse

Labradoriten är en helande sten och perfekt att ha genom förändring. Stenen vitaliserar dessutom både fantasin och kreativiteten, du får många nya ideer. Den skyddar också mot negativa energier. Stenen sägs vara stärkande och energigivande och ge kraft, men kraften kommer inifrån dig själv, precis som stenen ser ut att lysa inifrån. Lita på dig själv!

Det sägs att det inuitiska folket i norra Kanada trodde att labradoriten kom ifrån Aurora Borealis eld, det vackra norrskenet.


Tigeröga

Stor silverring med stenar i tigeröga. Big silver ring with stones in tiger eye.
Naturlig tigeröga. Natural tigers eye


Tigeröga kommer främst från Australien, Burma eller Indien. 

Läs mer om silverringen US med tigeröga i olika storlekar, mönster och olika bruna toner.

Tigerögats betydelse

Den sägs ge fart på kroppens enegiflöden när du känner dig slutkörd. Ger dig även klarhet och insikt när ordning och reda behövs, samt förståelse om dina egna brister. Tigeröga är en ärlig sten som ger medvetenhet och vakenhet kring dina känslor och din sexualitet.