NEW! Silver ring US with Labradorite

NEW! Silver ring US with Labradorite

STOR silverring med stora stenar - Labradorit

stor silvering med labradorit. big silver ring with labradorite.

Labradoriten är en fantastisk sten! Variationen av färger och nyanser är magisk, speciellt i solljuset! Färgerna varierar från grått, grönt, blått och brunt. Färgerna är nästan detsamma som färgerna hos påfågeln och ibland så verkar det som att labradoriten byter färg efter dess omgivning och bärarens klädfärger. Jag bar ringen till en grå klänning och plötsligt var ringen grå. Jag hade också ringen till en azurblå klänning och då blev ringen mer klarblå, magiskt. Det existerar andra färgkonstellationer som röd, ornage och gul men vi använder bara varianten med blå, grön och grå.

påfågel. peacock

stor silverring med labradorit. stor silverring med labradorite.

Labradorit är en fältspadmineral och finns mest i Kanada men har också rapporterats in Norge och Finland, men också i mindre kvaniteter på andra ställen i världen. 

Labradoriten är en helande sten och perfekt att ha genom förändring. Stenen vitaliserar dessutom både fantasin och kreativiteten, du får många nya ideer. Den skyddar också mot negativa energier.

Stenen sägs vara stärkande och energigivande och ge kraft, men kraften kommer inifrån dig själv, precis som stenen ser ut att lysa inifrån. Lita på dig själv!

Det sägs att det inuitiska folket i norra Kanada trodde att labradoriten föll från Aurora Borealis eld...

Se dom otroliga färgskiftningarna nedan.BIG silver ring with big stones - Labradorite

stor silvering med labradorit. big silver ring with labradorite.

The Labradorite is a fantastic stone! The variations of colours are magic, especially in the sunlight. The colour range is grey, green , blue and brown. It's a lot like the colours of a peacock and sometimes it looks like the colour of the stones change according to the outfit. I did wear the ring with a grey dress, and suddenly the ring became grey. I had the same ring to a azur blue dress, and the stones picked up the sharp blue, truly magic. A mix with other colour also exists, red, orange and yellow together with the blue and green. We use the version with grey, green and blue,

påfågel. peacock


stor silverring med labradorit. stor silverring med labradorite.

Labradorite is a feldspar mineral and is found in Canada but has also been reported in Norway and Finland including some other areas around the world.

The Labradorite is a healing stone and an excellent friend through change and transformation. The Labradorite raises your awareness and vitalizes your fantasy and creativity, you'll get a lot of ideas! It also protects you from negative energies. 

Its said that the Lore of the Inuit people thought the Labradorite fell from the frozen fire of Aurora Borealis...