HÅLLBART MODE - SLOW FASHION

HÅLLBART MODE - SLOW FASHION

Vad menar vi med det?

Vi månar om hållbart mode, eller slow fashion som det också kallas, men vad vi menar vi med det? 

Vi anser att det börjar med att kvalitén på silversmycket är bra, tillika det tidlösa formspråket så att smyckena håller hela livet. Vi producerar inte trendkänsliga modesmycken efter säsong, heller inte i ett snabbt tempo. Våra nyheter kommer sällan och stannar hos oss länge. 

Vi formger ett smycke i taget och sällan i kollektioner, men alltid med en form och design så att våra smycken kan matchas och bäras tillsammans, MIX & MATCH. Då kan du lätt blanda smyckena och skapa nya uttryck, samt att smyckena kan kännas nya i olika sammanhang och kombinationer, därmed håller också smyckena längre. 

Vi använder alltid Sterling silver eftersom vi tycker att silver är ett fantastiskt material som åldras tillsammans med oss. Med tiden så får silvret små repor som med tiden skapar en vacker patinerad yta, precis som vi får;) Självklart är en del av vårt silver återvunnet.

Vi satsar heller inte på att finnas hos så många återförsäljare som möjligt, utan väljer våra utvalda och få samarbetspartners med omsorg. Det innebär att våra smycken inte kommer att göras i stora volymer. Det innebär också att vi hoppas att du känner dig lite speciell och unik med våra smycken - unika smycken som inte så många har.

Hos oss kommer ni aldrig att hitta REA, däremot kan vi ibland ha erbjudanden, men det är oftast endast till våra trogna följare via vårt Nyhetsbrev eller speciella evemt. 

BLACK FRIDAY #scrapblackfriday

Vi gillar inte alls fenomen som Black Friday, då vi tycker att det skapar en konsumtionshysteri med väldigt negativa köpbeteenden då det är lätt att köpa på sig saker som man inte alls hade planerat att köpa. Det är lätt att förivra sig i en konsumtionshysterin i tron att man har gjort rejäla fynd och kap. Såå himla onödigt och väldigt onödigt för miljön då saker man köpt inte används. Black Friday känns dessutom cyniskt och utdaterat med tanke på klimatdemonstrationer som "Fridays for future" som äger rum världen över och engagerar många. 

På förra årets Black Friday så postade vi bilden nedan i våra sociala kanaler och det gör vi i år också. Vi kommer också att använda hashtaggen #scrapblackfriday som i år har blivit en rörelse där fler och fler handlare tar sitt ansvar, hurra!

Vi vill att ditt köp hos oss ska vara genomtänkt så att du använder smycket, helst varje dag, helst hela livet. 

Hos oss kan du också känna dig trygg att veta att priset är vad det är och vi anstränger oss att hålla nere våra priser så mycket som det går.

Allt detta tillsammans är "slow fashion" för oss.

Du kan läsa mer om vad vi tycker om Black Friday i en tidningsartikel som är publicerad i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan där en intervju gjordes med mig gällande Black Friday, publicerad den 27 nov 2019.VÅR FÖRPACKNING

När vi utvecklade förpackningen för våra smycken visste vi att vi ville använda förnybara och återvunna material. Det behövde också vara starkt nog för att klara av en transport, men också vara en vacker förpackning för att förvara ditt MoM of Sweden-smycke. 

Så vi blev väldigt glada när vi hittade våra miljövänliga och tåliga förpackningar, som dessutom är snygga! MoM of Swedens förpackningar är tillverkade i Sverige och 90% av pappret är återvunnet och producerat i Europa.

Förpackningen finns i två storlekar och vi använder den mindre för våra stora silverringar, örhängen samt hängen. Den större använder vi då du beställt ett större smycke som ett silverarmband. Du får alltid med en putstrasa, självklart utan kemiskt putsmedel. Läs mer här hur du kan putsa ditt smycke med enkla knep och med miljövänliga produkter du redan har hemma!

Nu har vi äntligen hittat miljövänliga e-handelspåsar i papper, så inget mer plast!
SUSTAINABILITY - OUR POINT OF VIEW

Sustainable fashion - Slow fashion, what do we mean?

We believe that it starts with good quality, married with a timeless design is a prerequisite for longlasting jewelry. We do not produce trendy fashion jewelry by season, nor at a fast pace. Our new products are rare but here to stay for a long time. 

We design one piece at the time, but our individual pieces can be worn together, MIX & MATCH: You can easily mix the jewelry to create new expressions and combinations, therefore it also last longer. 

We always use sterling silver as we think silver is a beautiful material that is aging together with us. By the time, the silver jewelry will get scratches that creates a beautiful patinated surface, just like with us.;) Part of our silver is of course recycled.

Our ambition is not to be found with many resellers, we select our few partners with care. This means that our jewelry will not be produced in big volumes. This also means that we hope you feel a bit special and unique wearing our jewelry - unique jewelry that not so many others have.

You will never find SALE with us, sometimes we do offer good offers but mostly only for our subscribers to our Newsletter or special events.

BLACK FRIDAY #scrapblackfriday

We do NOT like phenomenons like Black Friday as we think it creates a consumption hysteria with very negative buying behaviors. It's easy to purchase things that were not in the planning, to begin with, but trigged in a belief it was a super good deal. Such a waste and a big waste for the environment as well! Black Friday feels cynical and outdated when climate demonstrations like Fridays for Future are supported all over the world and engage so many people.

Last year Black Friday, we posted the below pic in our social channels and we will definitely do that again. We will also include the hashtag #scrapblackfriday which is a new movement were more and more retailers are taking their responsibility as well, Yipee!

We want your purchase to be well thought through so you use your jewelry, preferable every day, preferably the whole life.

With us, you can feel safe in knowing that the prices displayed are the actual prices on our products and we do everything we can to keep the prices as low as possible.

All this together is "slow fashion" for us. 


SUSTAINABLE PACKAGING

When we developed the packaging for our jewelry, we knew we would use renewable and recycled materials. It also needed to be strong enough to handle transport, but also be a beautiful storage box for your MoM of Sweden jewelry. 

We were so happy to find our sustainable and durable packaging, and they are beautiful! MoM of Sweden's packaging is made in Sweden. 90% of the paper is recycled and produced in Europe.

The boxes are available in two sizes and we use the smaller for the big silver rings, earrings and pendants. The bigger box is used for our bigger jewelry, like the bracelets. You always get a polishing cloth, of course, chemical-free. Read more here how you can polish your silver jewelry using sustainable products you already have at your home. 

Finally, we have found a sustainable e-commerce bag in paper, so no more plastic!