Black is back!

Black is back!

English below

"Black is such a happy color darling!"

Svart är åter hett, eller förresten har det någonsin varit ute?? Inte för mig, jag känner mig både bekväm och klädd i svart och min garderob är hopplöst mörk. Jag måste dock erkänna att jag slänger avundsamma blickar mot mina mer färgglada väninnor och tänker, en dag, då d-r! Men ännu har den dagen inte kommit, men lite mer flexibel har jag blivit, klär mig ibland i grått, mörkgrönt och brunt. Supermodigt:)

Silversmycken med svart onyx. Silver jewellery with black onyx

SVART ONYX

Onyx är en härligt svart sten och särskilt snygg i stora ringar, tycker vi.

Onyxen tillhör kvartsfamiljen och består av mineralet kalcedon. Stenen kommer i regel från Sydamerika men finns även i Indien. 

Kul att veta är att onyx betyder ju just klo eller nagel på grekiska, därför har vi döpt ringen CLAW till just klo (nedan) då stenen omsluter och skyddas av just en klo. CLAW finns som en kollektion, se hela CLAW kollektionen här.

Stor silverring med svart matt onyx. Big silver ring with black mat onyx
Stor silverring och matchande örhänge med svart matt onyx. Big silver ring with matching earringsblack with mat onyx
Stor silverring med svart matt onyx och lång kedja med hänge, också onyx. Big silver ring with black mat onyx and long necklace with pendant, also in black onyx
Stor silverring med svart matt onyx. Big silver ring with black mat onyx


Enligt sägnen så skapades denna sten när Amor klippte av naglarna på Venus när hon låg och sov. Dom låg sen kvar utströdda på marken  och eftersom inga delar av en gudomlig varelse kan dö så förvandlades hennes naglar till just onyxstenar.

Onyxen används oftast blankpolerad och du ser den just blankpolerad i US ringen nedan. Vi slipar den också matt så den nästan ser ut som lakrits, se ringarna OM, LICORICE och CLAW nedan.

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.

US Silverring med högpolerad Onyx

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
OM silverring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
CLAW silverring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
LICORICE silverring

Så här ser onyxen ut matt-polerad. Visst är den härlig, den ser ut som lakrits.

Onyxens betydelse

Onyxen skyddar mot rädsla och ingjuter mod, det behöver vi alla ibland! Dessutom så stabiliserar och skyddar den dig och hanterar även balansen mellan man och kvinna. Onyxen är även hälsans sten och förknippas även med intuition och instinkt. Hur bra är inte det!

Hand med stora ringar med svarta stenar. Hand with big rings and black stones.

ONYX - We love this black stone

"Black is such a happy color darling!"

Black is hot again, or has it ever been out?? Not for me though, I feel both comfortable and dressed in black and my wardrobe is hopelessly dark. I have to admit that I glance enviously at my more colorful friends and think; one day, I will show them! Have not seen that day yet, but I have become more flexible and sometimes wear grey, dark green and brown. Super brave:)

Silversmycken med svart onyx. Silver jewellery with black onyx

BLACK ONYX

Onyx is black and an amazing stone, especially cool in big rings, in our point of view.

Onyx belongs to the quartz family och consist of the mineral chalcedony. The stone comes in generally from South America but exists also in India.

Onyx means claw or nail in Greek, that's why we named CLAW family as the stone is protected and embraced by a claw, the ring below. We have CLAW as a whole collection, see here.

Stor silverring med svart matt onyx. Big silver ring with black mat onyx
Stor silverring och matchande örhänge med svart matt onyx. Big silver ring with matching earringsblack with mat onyx
Stor silverring med svart matt onyx och lång kedja med hänge, också onyx. Big silver ring with black mat onyx and long necklace with pendant, also in black onyx
Stor silverring med svart matt onyx. Big silver ring with black mat onyx


According to the legend, the onyx was created when Amor cut Venus nails while she was sleeping. The nails were spread out on the ground and as no part from a goddess can die, the nails were transformed to onyx.

Onyx is mostly used high polished in jewelry, but we also use it mat polished so it looks like licorice.

You can see the different versions below, US with high polished onyx and OM, CLAW and LICORICE with mat polished onyx.

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.

US silver ring with high polished onyx

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
OM Silver ring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
CLAW Silver ring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
LICORICE Silver ring

This is how the onyx looks like when being mat polished. It looks just like licorice.

Onyx - the meaning of

The onyx protects you from fear and gives you courage, that's something we all need, do you agree! It also stabilizes you, as well as handling the balance between the male and female. The onyx is also the stone for good health and is connected to intuition and instinct. That is just perfect!