ONYX - Vi älskar den svarta stenen

ONYX - Vi älskar den svarta stenen

English below

"Black is such a happy color darling!"

Onyx är en fantastisk sten och särskilt snygg i stora ringar, tycker vi.

Onyxen tillhör kvartsfamiljen och består av mineralet kalcedon. Stenen kommer i regel från Sydamerika men finns även i Indien. 

Onyx betyder ju just klo eller nagel på grekiska, därför har vi döpt ringen CLAW till just klo (nedan) då stenen omsluter och skyddas av just en klo. CLAW finns som en kollektion, se hela CLAW kollektionen här.

Stor silverrig med stor svart onyx. Big silver ring with big black onyx stone.

Enligt sägnen så skapades denna sten när Amor klippte av naglarna på Venus när hon låg och sov. Dom låg sen kvar utströdda på marken  och eftersom inga delar av en gudomlig varelse kan dö så förvandlades hennes naglar till just onyxer.

Onyxen används oftast blankpolerad och du ser den just blankpolerad i US ringen nedan. Vi slipar den också matt så den nästan ser ut som lakrits, se ringarna OM, LICORICE och CLAW nedan.

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.

US Silverring med högpolerad Onyx

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
OM silverring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
CLAW silverring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
LICORICE silverring

Så här ser onyxen ut mattpolerad. Visst är den härlig, den ser ut som lakrits.

Onyxens betydelse

Onyxen skyddar mot rädsla och ingjuter mod, det behöver vi alla ibland! Dessutom så stabiliserar och skyddar den dig och hanterar även balansen mellan man och kvinna. Onyxen är även hälsans sten och förknippas även med intuition och instinkt. Hur bra är inte det!

Hand med stora ringar med svarta stenar. Hand with big rings and black stones.

ONYX - We love this black stone

"Black is such a happy color darling!"

Onyx is an amazing stone, especially cool in big rings, in our point of view.

Onyx belongs to the quartz family och consist of the mineral chalcedony. The stone comes in generally from South America but exists also in India.

Onyx means claw or nail in Greek, that's why we named CLAW family as the stone is protected and embraced by a claw, the ring below. We have CLAW as a whole collection, see here.

Stor silverrig med stor svart onyx. Big silver ring with big black onyx stone.

According to the legend, the onyx was created when Amor cut Venus nails while she was sleeping. The nails were spread out on the ground and as no part from a goddess can die, the nails were transformed to onyx.

Onyx is mostly used high polished in jewelry, but we also use it mat polished so it looks like licorice.

You can see the different versions below, US with high polished onyx and OM, CLAW and LICORICE with mat polished onyx.

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.

US silver ring with high polished onyx

Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
OM Silver ring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
CLAW Silver ring
Stor silverring med onyxsten. Big silver ring with black onyx stone.
LICORICE Silver ring

This is how the onyx looks like when being mat polished. It looks just like licorice.

Onyx - the meaning of

The onyx protects you from fear and gives you courage, that's something we all need, do you agree! It also stabilizes you, as well as handling the balance between the male and female. The onyx is also the stone for good health and is connected to intuition and instinct. That is just perfect!